Kursy i szkolenia

  • kursy instruktorów sportu w tym strzelectwa sportowego,
  • kursy instruktorów rekreacji ruchowej, w tym: technik i taktyk interwencyjnych, samoobrony, wspinaczki, survivalu, pałki teleskopowej,
  • kursy na kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
  • kursy doskonalące dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
  • specjalistyczne szkolenia strzeleckie.