Karty zgłoszeń

NA KURS:

 

Instruktorów strzelectwa sportowego

 

Prowadzący strzelanie

 

Potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia  strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 

Doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony.

 

Dla kandydatów na członków służby porządkowej oraz członków służby informacyjnej/kierowników do spraw bezpieczeństwa